FILMOGRAFIE

Podzemní Čechy II.  7.díl  Cínový Slavkovský les

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

V okolí městečka Krásna nás Václav Cílek dovede k historickým rýžovištím a dolům.   Masiv Slavkovského lesa byl cínem doslova prosáklý. Provede nás labyrintem historického dolu Jeroným, kde po odtěžení rudy vznikaly veliké komorové prostory. Ukáže i stopy po rozpalování skály ohněm. Objevíme i velké povrchové doly, kdy byla cínová ruda ve 20. století těžena povrchovým způsobem. v důsledku této těžby zmizely celé labyrinty historických dolů. V blízkosti Mariánských lázní projdeme řadou dolů a chodeb, které zde provozoval Jáchym Šlik. Místní montanista nás dovede i podzemním lomům na mramor, které
už jsou víc jak dvě století opuštěné. Václav Cílek nám na příkladu Horního Slavkova historického města známého, díky cínu, od 16. století v celé Evropě ukáže, jak bylo necitlivě v druhé polovině 2O. století zničeno. Způsobil to objev uranové rudy a snaha novodobých vládců vybudovat příkladné socialistické město. Uran však brzy došel a zůstalo poničené historické jádro a nedokončené sídliště v grandiózním stalinském stylu. Připomene i utrpení politických vězňů, pro které zde byly zřízeny internační tábory přímo u dolů s uranem.

Odkaz na video: https://youtu.be/zOhEXfwk5Rw

Podzemní Čechy II.  8.díl  Kaolín na povrchu i v podzemí

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Kaolín je tradiční českou surovinou, které je na našem území dostatek. Václav Cílek nám ukáže současnou povrchovou těžbu, kdy se po skrývce nadložních vrstev těží kaolín přím v etážích. V minulosti se většinou těžil kaolin hlubině. Pohlédneme si opuštěný důl v Nevřeni, který je velice krásný a dodnes láká návštěvníky, kteří tu vytvořili novodobou galerii. Sfáráme do jediného provozovaného dolu, kde se těží lupek nedaleko Rakovníka. Je to malý důl s padesátkou horníků. U Mariánských lázní jsme navštívili dobývky mramoru ze 16. století a opuštěné někdy koncem 19.století. Pod zem do kaolínového dolu, jehož chodby připomínají gotickou katedrálu se podíváme nedaleko Českých Budějovic a nebudeme litovat.

Odkaz na video: https://youtu.be/xJcBPfTuYxI

Podzemní Čechy II.  9.díl  Kovárna monarchie

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

V tomto díle nám Václav Cílek připomene bohatou historii, která je na našem území spojena    s těžbou železných rud už od pravěku. Zavede nás na Křivoklátsku do dolu, který mohl fungovat někdy v 18.století. Navštívíme funkční vodní hamr, který zůstal uchován až do dnešní doby, z několika set, které byly na našem území. Zastavíme se v muzeu Komárovských železáren, které prosluly svými výrobky z litiny. Pozůstatky této slávy nacházíme na hřbitovech v celém podbrdsku. V chrustenickém dole, který měl víc jak třináct pater se projedeme hornickým vláčkem a seznámíme se s historii dolu. Na protějších kopcích navštívíme Solvayovi lomy, které rovněž zachránili nadšenci a provozují je jako turistickou atrakci. V Mníšku navštívíme rovněž opuštěný důl a amatéry spravovaný důl na železnou rudu. Skupina nadšenců jej připravuje na otevření pro turisty. Atrakcí je dvoukilometrová jízda do nitra kopce, kde začínají dobývky.

Odkaz na video: https://youtu.be/RbXzystxMmA

Podzemní Čechy II.  10.díl  Uran-vzestupy a pády

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Václav Cílek nás provede docela nedávnou historií dobývání uranu u nás. V oblasti Rožné navštívíme jediný uranový důl ve Střední Evropě, kde se dodnes těží uranová ruda. Navštívíme opuštěnou úpravnu uranových rud v Mydlovarech, kde probíhá sanace kontaminovaného prostředí. Průvodce nám připomene pohnutou historii těžby uranu v Horním Slavkově, kdy byly nechvalně známé pracovní tábory pro politické vězně. Ve Stráži pod Ralskem probíhala intenzivní těžba vyluhováním uranu kyselinou v podzemí. Budeme svědky rozsáhlého projektu sanace podzemních vrstev, který bude trvat téměř 30 let.

Odkaz na video: https://youtu.be/aFgqtCDBZCs

Podzemní Čechy II.  11.díl  Skrytý rozměr města

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

V Praze na Václavském náměstí nás Václav Cílek zavede do moderních podzemních chodeb.  Jsou to kolektory, do nichž jsou svedeny elektrické kabely, vodní potrubí, plynová potrubí, datové a telefonní kabely. Chodby umožnují vedení inženýrských sítí. V centru tvoří kompaktní systém. Ukážeme tunel metra položený na dně Vltavy a způsob, jak byl vybetonován a pak spuštěn do řeky. Budeme i svědky dokončování kabelového kolektoru pod Vltavou. S horníky budeme hovořit na čelbě tunelu Blanka v úseku pod Stromovkou. Stavbu uvidíme v pohledu z podzemí, kam prosakují proudy vody a vodou prosáklá hornina připomíná spíše bláto než pevnou skálu.  

Odkaz na video: https://youtu.be/sZsTLgFWGwg

Podzemní Čechy II. 12.díl  Železnice v podzemí

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Václav Cílek nás zavede do nově přestavovaného podzemí Hlavního nádraží v Praze. I do nových tunelů pod Vítkovem, které umožnily propojení všech hlavních železničních tras směřujících do Prahy. Průvodce nás zavede do Března u Loun, kde se stavěl dvoukilometrový železniční tunel. Došlo zde uprostřed ražby k zavalení razícího stroje, který byl vyproštěn unikátní operací. Na trati mezi Českou Třebovou   Zábřehem uvidíme moderní metody stavby železničních tunelů. V závěru se seznámíme s odvážným projektem 25 kilometrového tunelu spojující ho Prahu s Berounem.

Odkaz na video: https://youtu.be/fbzfQfisdpE

Podzemní Čechy II.  13.díl  Podzemí-prostor budoucnosti

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

V bývalém zlatém dole v Mokrsku nám Václav Cílek představí výcvikové středisko ČVÚT. Studenti se seznamují s technologiemi práce v dolech a zároveň zde řeší výzkumné úkoly spojené například s plánovanou výstavbou hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Na dálnici D 5 nás seznámí s originálním řešením výstavby tunelu Valík. Přivede nás do plzeňské ZOO se realizuje projekt podzemního návštěvnického pavilónu. Tunely na D-8 u obce Libouchec jsou architektonicky dobře řešeny a zasazeny do krajiny. Jsou tu řešeny nejmodernějším způsobem bezpečnostní opatření v tunelu. Seznámíme ses výstavbou největšího tunelu na Pražském okruhu u Lochkova a na protějším kopci pod Točnou budeme v tunelu svědky prorážky, kdy se dvě party razičů postupujících proti sobě konečně setkají.

Odkaz na video: https://youtu.be/V0Q95LO8BSY

Podzemní Čechy II.  14.díl  Jak se točí podzemí

Stopáž: 15 minut
Produkce: Video Golem + ČT 1
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

V tomto díle divák uvidí způsob, jakým byl seriál o podzemí natáčen. Jak obtížné bylo dopravit na místo natáčení do štol techniku. Ani lidé to neměli jednoduché, když se museli vtěsnat do malých vstupních otvorů. Zdokumentovaná je i situace, kdy členové štábu museli odklízet hromady sněhu, aby se dostali ke vstupu do štoly. Jindy natáčí ve štole, kde voda kape ze stropu, teče po stěnách a valí se jím přes nohy. O zážitcích i o tom, jak snášejí natáčení v podzemí, budou mluvit průvodce, kameraman, asistenti, osvětlovači, zvukař, střihač i režisér.

Odkaz na video: https://youtu.be/a_QEQBC-q1k

Podzemní Čechy I.  1.díl  Podzemí měst

stopáž: 26 minut
produkce: Video Golem a ČT
První série, mapující historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Odkaz na video: https://youtu.be/YqzBD2orAcc

Podzemní Čechy I.  2.díl  Za bohatstvím do hlubin

stopáž: 26 minut
produkce: Video Golem a ČT
První série, mapující historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Odkaz na video: https://youtu.be/XwadK7SFcec

Podzemní Čechy I.  3.díl  Kulty, víra a podzemí

stopáž: 26 minut
produkce: Video Golem a ČT
První série, mapující historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Odkaz na video: https://youtu.be/si7fgyNxJI0

Podzemní Čechy I.  4.díl  Voda v podzemí

stopáž: 26 minut
produkce: Video Golem a ČT
První série, mapující historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Odkaz na video: https://youtu.be/bbgLEXy0cSs

Podzemní Čechy I.  5.díl  Vojenské podzemí

stopáž: 26 minut
produkce: Video Golem a ČT
První série, mapující historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Odkaz na video: https://youtu.be/sUeNtbJwLIg

Podzemní Čechy I.  6. díl  Podzemní lomy

stopáž: 26 minut
produkce: Video Golem a ČT
První série, mapující historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Odkaz na video: https://youtu.be/yPjgdgd5HPc

Podzemní Čechy I.  7.díl  Město pod městem

stopáž: 26 minut
produkce: Video Golem a ČT
První série, mapující historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Odkaz na video: https://youtu.be/PpFJaCCTfgg

Podzemní Čechy I.  8.díl  Současné pražské podzemí

stopáž: 26 minut
produkce: Video Golem a ČT
První série, mapující historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Odkaz na video: https://youtu.be/SnZHguTcgiE

Podzemní Čechy I.  9.díl  Podzemní inženýrské stavby

stopáž: 26 minut
produkce: Video Golem a ČT
První série, mapující historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Odkaz na video: https://youtu.be/62J9ymrZ300

Podzemní Čechy I.  10.díl Nový urbanistický rozměr

stopáž: 26 minut
produkce: Video Golem
První série, mapující historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Odkaz na video: https://youtu.be/Qmso17Trvlg

STREAM – Ultralehká stíhačka

stopáž: 6. minut
produkce: Made by Golem
Film zachycující nejnovější model letadla firmy TL Ultralight