PODZEMNÍ ČECHY I. (dokumentární cyklus, 10 dílů)

Stopáž: 26 minut / díl
produkce: Video Golem + ČT 1
První série, mapující historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Podzemí měst

Dokument  o podzemí měst z období středověku ve Znojmě, Plzni a Táboře. Znojmo má největší  rozsah podzemních chodeb. Zatím je známo 37 kilometrů ve čtyřech patrech. Podzemím byla od středověku do města přiváděna i voda. Další velké podzemí má i Plzeň. Až propady domů v šedesátých letech vedly k serióznímu průzkumu podzemí, ale také ne k příliš šťastné sanaci. Tábor je město se 14 kilometry podzemích chodeb. Vznikaly ve středověku  a v současnosti se město snaží využít  propojení středověkých chodeb s moderními kolektory.

2. Za bohatstvím do podzemí

Dokument  o dolování a dolech začínající ve středověku v Kutné Hoře, v Mikulově v Krušných horách a v Českém Krumlově. Úloha dědičných štol při hlubinném hornictví. Objev stříbra v Jáchymově na panství Štěpána Šlika. Autor díla o dolování Agricola byl zdejším rodákem. Skupina jeskynářů v Mikulově v Krušných horách odkryla 7 kilometrů chodeb středověkého dolu a stále na jejím zpřístupnění pro veřejnost pracují. Dalším místem, se kterým nás Václav Cílek seznámí jsou důlní středověké chodby v Kutné hoře. Včetně dědičné štoly 14. svatých pomocníků.  Posledním místem bude Český Krumlov a jeho grafitový důl.

3. Kulty, víra a podzemí

Dokument  o podzemí sloužící kultovním a církevním účelům. Seznámí nás s pravěkými místy, která sloužila kultovním účelům. Většinou se soustřeďovaly do jeskyní. Představí nám poutní místo sv. Jana pod Skalou. Krypty ve Znojmě a v Kouřimi. Komendu Johanitů v Českém Dubu. Kostel v Jablonném v Podještědí s hrobem sv. Zdislavy. Barokní kaplička v pískovci sv. Hrobu u Lindavy. Skalní hrad Sloup skrývající zvláštní prostoru s mnoha vytesanými obrázky. Řád Křížovníků s červenou hvězdou v Křížovnickém kostele ukrývá v podzemí jiný kostel sv. Františka. Kostel Srdce Páně od  architekta Plečníka skrývá v podzemí kapli. Klokočské skály  u Turnova novodobou svatyni v jeskyni.

4. Voda v podzemí

Dokument  o vodě v podzemí,  o dědičných štolách, Puklinová voda a vznik krápníků,   Rudolfova štola, která přivádí vodu z Vltavy do Stromovky. Klášter sv. Markéty v Břevnově založený na mokřině. Pramen kláštera sv. Vojtěcha vedený do lavatoria. Obnovení staré kanalizace a staré cesty pro vodu. Vedení vody tunely k náhonům mlýnů a  hamrů na Ploučnici. Petřínský vrch jako kopec plný vody. Odvod vody štolami již od gotiky. Zničení tratě lanovky vodami, které přišly o možnost odtékat. Jáchymov důl Svornost na 12 patře vyvěrá pramen radioaktivní vody, kterou  využívají zdejší lázně. Odvážná oprava hráze ve Mšeně u Jablonce. Přívod vody do Prahy ze Želivky    50 kilometrovou štolou. Na archivních záběrech uvidíme její stavbu podnikem Výstavba uranových dolů v Příbrami.

5. Vojenské podzemí

Dokument  o vojenském podzemí od středověku. Hrady zbudované v pískovci. Hrad Sloup a Pařez nebo hrad Valečov jsou dávnými pozůstatky výstavby pevností. Příchod bastionových pevností v baroku. U nás například Josefov. Měl desítky kilometrů podzemních chodeb. Obranné stavby z doby první republiky na našich hranicích. Všechny objekty byly spojeny podzemními chodbami jako v pevnosti na Dobrošově.      I v dnešní době je podzemí využíváno jako ochrana před případným napadením. Podzemní nemocnice v Praze. Strahovský tunel byl projektován jako dvouúčelová stavba. Na jedné straně dopravní a na druhé ochranný úkryt.

6. Podzemní  lomy

Dokument  o podzemích lomech na území Čech. V blízkosti Lipna na Šumavě je malý lom,  který těžil vápenec. Rozemletý na prášek se posílal do Paříže, jako základ pro pudry. Hardtmunth v okolí Českých Budějovic u Hosína  je důl na dobývaní kaolínu sloužící kdysi továrně firmy Hardtmunth. Vyráběli z něj keramiku. Po těžbě zůstaly krásné chodby připomínající gotickou katedrálu. Podzemní lomy na opuku blízko Mělníka u Vehlovic. V 19.století se obnovila těžba v komorách. U Nového Boru je další hora, která skrývá rozlehlý a vysoký podzemní pískovcový lom.  V Poniklé v Podkrkonnoší  se z podzemí těžil písek. V hloubce několika metrů  pod vlastními poli těžili v zimě sedláci jemný písek.

 7.  Město pod  Prahou

Dokument  o pražských  historických podzemních stavbách. Propad u katedrály sv. Víta. Objevil  se sklep z románské doby, je zde studánka v hloubce 5 metů u samých základů stavby katedrály. Románské a gotické sklepy Staré Prahy. Horní a dolní sklep v gotice. Podsklepení původní budovy Karlovy university.  Středověká sklepení pod Staroměstskou radnicí. Podzemní systém odvodu vod pod Strahovským klášterem. Pod Vyšehradem jsou zbytky 3 kostelů založené mezi 8 až 10 stoletím. Vyšehradská barokní pevnost s mnoha podzemními chodbami. Nejstarší důl v Praze se jmenoval Antonina Paduánského těžil se zde písek. Podzemní čistička odpadních vod od anglického architekta Lindleye. Prosecké podzemí, kde se také těžil písek. Kolektory pod Centrem Prahy Jindřišská.   Celý střed města je propojen kolektory. Kolektory jsou i na nových sídlištích.

8. Současné pražské podzemí

Dokument  o soudobých velkých pražských  podzemních stavbách. Stavba pražského metra plán od 30.let. Projekce a vlastní stavba metra pod Prahou. Historický tunel pod Vyšehradem. Výstavba strahovského tunelu. Další navazující stavby odvod vzduchu, úkryty a sál vzduchotechniky. Stavba tunelu Mrázovka. Monitoring pohybu objektu v malém nadloží nad stavbou tunelu. Stavba tunelových rour.

9.  Podzemní inženýrské stavby

Dokument o stavbách kanalizací, vodních přivaděčů, silničních tunelů.  V Brně pod Dominikanským náměstím byl objeven raně barokni rozsáhlý sklep. Další barokní podzemní stavba. „Kolektor“, který kryl 17. století  přívod vody do města. Ražba nového brněnského vodovodu z Vírské přehrady. Výstavba brněnských kolektorů v centru města.  Historické podzemní prostory odhalené v průběhu výstavby kolektorů. Obnova kanalizačních sití v Praze. Výstavba podzemní transformační stanice na Kampě. Další výstavba energotunelů  v Praze. Podzemní garáže v budově Čezu. Stavební jáma pro centrum Smíchov

10. Nový urbanistický rozměr

Dokument o velkých podzemních stavbách jako jsou elektrárny a uložiště radioaktivních látek. Výstavba podzemní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Další taková elektrárna postavená ve Štěchovicích. Stavba tunelu Hřebeč. Při jeho výstavbě došlo k sesuvu půdy. Následky byly odstraněny v rekordním čase díky sanačním opatřením. Výstavba podzemních čističky podzemních vod v Peci pod Sněžkou.  Další postavená v Lokti. Uložiště radioaktivních látek v bývalém vápencovém lomu Richard u Litoměřic. Ukázka plánované výstavby hlubinného podzemního úložiště  radioaktivních odpadů. Projekt výstavby tunelu Blanka.