FILMOGRAFIE

Podzemní Čechy II. 1.díl  Zlatá horečka v Českém království

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

V první díle nás provede Václav Cílek historii dobývání zlata v Čechách. Zavede nás  do Jílového jednoho z největších nalezišť zlata v Čechách. Zlato ze Sázavy rýžovali již Keltové z hradiště na Závisti nad Zbraslaví. Ukáže nám, jak se zlato rýžovalo a provede nás několika Jílovskými středověkými štolami.  Dalším místem, kde bylo dobýváno zlato jsou Kašperské hory na Šumavě. I tady nás provede historickými i novodobými štolami, které sledovali směry akumulace zlata.

Odkaz na video: https://youtu.be/HRUsB91qKFw

Podzemní Čechy II.  2.díl  Zlato ze Zlatých hor

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Ve druhém díle se s Václavem Cílkem vypravíme až do severní části oblasti Jeseníků, které jsou po více jak tisíc let poznamenány hornickou činností. Těžila se zde zejména měď a také zlato. Po stopách povrchového i hlubinného středověkého dobývání nás do starých štol a jejich pozůstatků zavede průvodce pořadem. Seznámí nás i s historickým hornickým městečkem Zlaté hory. Nakonec vkročíme i do prostor, kde teprve před nedávnem skončilo novověké dolování.

Odkaz na video: https://youtu.be/KKdDAjyokwg

Podzemní Čechy II.  3.díl  Stříbrné hory kutné

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Třetí díl nás zavede do Kutné Hory, která ve středověku byla druhým největším městem českého království. Vyrostlo překotně na místě, kde nebylo téměř nic. Všechno změnil nález bohatých žil stříbrné rudy. Od té chvíle jsou tři kopce nad městem provrtány jako ementálský sýr.  Do spleti nově objevených i zapomenutých štol nás přivede Václav Cílek. Jeho zasvěcený výklad nás seznámí nejen s historií dávných šachet a dozvíme se i něco životě tehdejších obyvatel a také o pražském groši. Platidle, které znala skoro celá Evropa.

Odkaz na video: https://youtu.be/wgYZSkmfvlw

Podzemní Čechy II.  4.díl  Příbramské stříbro

stopáž: 26 minut
produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Příbram, obtékaná řekou Litavkou na jejichž březích už osvědčovali své prospektorské a rýžovnické umění Keltové, je dalším centrem historického hornictví. Společně s moderátorem Václavem Cílkem budeme postupně objevovat její bohatnou montánní minulost. Největší slávou zažily Březové hory v 19. století, kdy byly prakticky jedinými dodavateli stříbra pro monarchii. Seznámíme s obřím vodním kole v Drkolnově, stejně jako s nejhlubší šachtou v revíru. Projedeme systémem starých štol i vodních přivaděčů. Seznámíme se i historií záchrany dolu Vojtěch a dalších úžasných památek. Připomeneme i krátkou, ale intenzivní
těžbu uranu na příbramsku.

Odkaz na video: https://youtu.be/jnJ21B2-Sx0

Podzemní Čechy II.  5.díl  Černé Kladno

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Pátý díl cyklu připomene hornickou minulost Kladna. Ložiska uhlí tu byla velká, a tak tu od konce 18. století vyrůstala jedna šachta za druhou. Legendární Mayrau – neboli Majrovka je dnes hornickým skanzenem. Tady naše vyprávění začne. Představíme muzeum v jeho dvojjediné funkci, kdy je hornickou památkou a galerií moderního umění. Samozřejmě, že nás Václav Cílek zavede i pod zem. Ale nebude to na Kladně, ale na posledním hlubinném dole v Čechách v Záluží u Mostu. Tady velice zblízka uvidíme moderní těžbu hnědého uhlí ve sloji. Vrátíme se na Kladno k jeho haldám a starostem co s průmyslovými objekty, které
připomínají hornickou a hutnickou minulost města.

Odkaz na video: https://youtu.be/YQXe4BZFl9Q

Podzemní Čechy II.  6.díl  Hornická Ostrava

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

V šestém díle nám Václav Cílek ukáže Ostravu, její dávnou i tu zcela nedávnou minulost. Naše vyprávění začne na kopci Landek, kde byly nalezeny stopy pravěkého osídlení i stopy používání uhlí, jehož sloje zde vycházejí na povrch. Byl zde zaražen i první hlubinný důl v 18. století. Uhlí se zde těžilo nepřetržitě až do roku 1991. Dnes je zde muzeum, s nímž se seznámíme. Průvodce nám ukáže i krásné rezervace městské architektury, které reprezentují hornické kolonie z počátku 20 století, ale i z pozdější doby. V kontrastu s tím nám ukáže hornickou výstavbu 50 let, kdy vzniklo celé hornické město. Sfáráme i do dnešních šachet, abychom poznali současnou těžbu uhlí a jak vypadá práce v moderní šachtě. V ulicích Ostravy Václavu Cílkovi ukáže památkář stav opuštěných průmyslových objektů a seznámí nás s názory na jejich zachování, aby Ostrava neztratila svůj charakteristický ráz, který po dvě století formoval tvář města.

Odkaz na video: https://youtu.be/x-a3yRm8qdE

Podzemní Čechy II.  7.díl  Cínový Slavkovský les

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

V okolí městečka Krásna nás Václav Cílek dovede k historickým rýžovištím a dolům.   Masiv Slavkovského lesa byl cínem doslova prosáklý. Provede nás labyrintem historického dolu Jeroným, kde po odtěžení rudy vznikaly veliké komorové prostory. Ukáže i stopy po rozpalování skály ohněm. Objevíme i velké povrchové doly, kdy byla cínová ruda ve 20. století těžena povrchovým způsobem. v důsledku této těžby zmizely celé labyrinty historických dolů. V blízkosti Mariánských lázní projdeme řadou dolů a chodeb, které zde provozoval Jáchym Šlik. Místní montanista nás dovede i podzemním lomům na mramor, které
už jsou víc jak dvě století opuštěné. Václav Cílek nám na příkladu Horního Slavkova historického města známého, díky cínu, od 16. století v celé Evropě ukáže, jak bylo necitlivě v druhé polovině 2O. století zničeno. Způsobil to objev uranové rudy a snaha novodobých vládců vybudovat příkladné socialistické město. Uran však brzy došel a zůstalo poničené historické jádro a nedokončené sídliště v grandiózním stalinském stylu. Připomene i utrpení politických vězňů, pro které zde byly zřízeny internační tábory přímo u dolů s uranem.

Odkaz na video: https://youtu.be/zOhEXfwk5Rw

Podzemní Čechy II.  8.díl  Kaolín na povrchu i v podzemí

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Kaolín je tradiční českou surovinou, které je na našem území dostatek. Václav Cílek nám ukáže současnou povrchovou těžbu, kdy se po skrývce nadložních vrstev těží kaolín přím v etážích. V minulosti se většinou těžil kaolin hlubině. Pohlédneme si opuštěný důl v Nevřeni, který je velice krásný a dodnes láká návštěvníky, kteří tu vytvořili novodobou galerii. Sfáráme do jediného provozovaného dolu, kde se těží lupek nedaleko Rakovníka. Je to malý důl s padesátkou horníků. U Mariánských lázní jsme navštívili dobývky mramoru ze 16. století a opuštěné někdy koncem 19.století. Pod zem do kaolínového dolu, jehož chodby připomínají gotickou katedrálu se podíváme nedaleko Českých Budějovic a nebudeme litovat.

Odkaz na video: https://youtu.be/xJcBPfTuYxI

Podzemní Čechy II.  9.díl  Kovárna monarchie

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

V tomto díle nám Václav Cílek připomene bohatou historii, která je na našem území spojena    s těžbou železných rud už od pravěku. Zavede nás na Křivoklátsku do dolu, který mohl fungovat někdy v 18.století. Navštívíme funkční vodní hamr, který zůstal uchován až do dnešní doby, z několika set, které byly na našem území. Zastavíme se v muzeu Komárovských železáren, které prosluly svými výrobky z litiny. Pozůstatky této slávy nacházíme na hřbitovech v celém podbrdsku. V chrustenickém dole, který měl víc jak třináct pater se projedeme hornickým vláčkem a seznámíme se s historii dolu. Na protějších kopcích navštívíme Solvayovi lomy, které rovněž zachránili nadšenci a provozují je jako turistickou atrakci. V Mníšku navštívíme rovněž opuštěný důl a amatéry spravovaný důl na železnou rudu. Skupina nadšenců jej připravuje na otevření pro turisty. Atrakcí je dvoukilometrová jízda do nitra kopce, kde začínají dobývky.

Odkaz na video: https://youtu.be/RbXzystxMmA

Podzemní Čechy II.  10.díl  Uran-vzestupy a pády

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Václav Cílek nás provede docela nedávnou historií dobývání uranu u nás. V oblasti Rožné navštívíme jediný uranový důl ve Střední Evropě, kde se dodnes těží uranová ruda. Navštívíme opuštěnou úpravnu uranových rud v Mydlovarech, kde probíhá sanace kontaminovaného prostředí. Průvodce nám připomene pohnutou historii těžby uranu v Horním Slavkově, kdy byly nechvalně známé pracovní tábory pro politické vězně. Ve Stráži pod Ralskem probíhala intenzivní těžba vyluhováním uranu kyselinou v podzemí. Budeme svědky rozsáhlého projektu sanace podzemních vrstev, který bude trvat téměř 30 let.

Odkaz na video: https://youtu.be/aFgqtCDBZCs

Podzemní Čechy II.  11.díl  Skrytý rozměr města

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

V Praze na Václavském náměstí nás Václav Cílek zavede do moderních podzemních chodeb.  Jsou to kolektory, do nichž jsou svedeny elektrické kabely, vodní potrubí, plynová potrubí, datové a telefonní kabely. Chodby umožnují vedení inženýrských sítí. V centru tvoří kompaktní systém. Ukážeme tunel metra položený na dně Vltavy a způsob, jak byl vybetonován a pak spuštěn do řeky. Budeme i svědky dokončování kabelového kolektoru pod Vltavou. S horníky budeme hovořit na čelbě tunelu Blanka v úseku pod Stromovkou. Stavbu uvidíme v pohledu z podzemí, kam prosakují proudy vody a vodou prosáklá hornina připomíná spíše bláto než pevnou skálu.  

Odkaz na video: https://youtu.be/sZsTLgFWGwg

Podzemní Čechy II. 12.díl  Železnice v podzemí

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

Václav Cílek nás zavede do nově přestavovaného podzemí Hlavního nádraží v Praze. I do nových tunelů pod Vítkovem, které umožnily propojení všech hlavních železničních tras směřujících do Prahy. Průvodce nás zavede do Března u Loun, kde se stavěl dvoukilometrový železniční tunel. Došlo zde uprostřed ražby k zavalení razícího stroje, který byl vyproštěn unikátní operací. Na trati mezi Českou Třebovou   Zábřehem uvidíme moderní metody stavby železničních tunelů. V závěru se seznámíme s odvážným projektem 25 kilometrového tunelu spojující ho Prahu s Berounem.

Odkaz na video: https://youtu.be/fbzfQfisdpE

Podzemní Čechy II.  13.díl  Podzemí-prostor budoucnosti

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem + ČT
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

V bývalém zlatém dole v Mokrsku nám Václav Cílek představí výcvikové středisko ČVÚT. Studenti se seznamují s technologiemi práce v dolech a zároveň zde řeší výzkumné úkoly spojené například s plánovanou výstavbou hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Na dálnici D 5 nás seznámí s originálním řešením výstavby tunelu Valík. Přivede nás do plzeňské ZOO se realizuje projekt podzemního návštěvnického pavilónu. Tunely na D-8 u obce Libouchec jsou architektonicky dobře řešeny a zasazeny do krajiny. Jsou tu řešeny nejmodernějším způsobem bezpečnostní opatření v tunelu. Seznámíme ses výstavbou největšího tunelu na Pražském okruhu u Lochkova a na protějším kopci pod Točnou budeme v tunelu svědky prorážky, kdy se dvě party razičů postupujících proti sobě konečně setkají.

Odkaz na video: https://youtu.be/V0Q95LO8BSY

Podzemní Čechy II.  14.díl  Jak se točí podzemí

Stopáž: 15 minut
Produkce: Video Golem + ČT 1
Druhá série, která mapuje historii hornictví na našem území od středověku do dneška.

V tomto díle divák uvidí způsob, jakým byl seriál o podzemí natáčen. Jak obtížné bylo dopravit na místo natáčení do štol techniku. Ani lidé to neměli jednoduché, když se museli vtěsnat do malých vstupních otvorů. Zdokumentovaná je i situace, kdy členové štábu museli odklízet hromady sněhu, aby se dostali ke vstupu do štoly. Jindy natáčí ve štole, kde voda kape ze stropu, teče po stěnách a valí se jím přes nohy. O zážitcích i o tom, jak snášejí natáčení v podzemí, budou mluvit průvodce, kameraman, asistenti, osvětlovači, zvukař, střihač i režisér.

Odkaz na video: https://youtu.be/a_QEQBC-q1k

= DESETIBOJ PODLE ŠEBRLEHO (dokumentární cyklus, 10 dílů)

prozatím nedokončený projekt stopáž: 26 minut produkce: Video Golem 1. díl   Všechno začíná sprintem (díl je natočen a dokončen) V prvním díle nás Roman seznámí s taji běhu na 100 metrů. O sprintu budou hovořit i odborníci a trenér....

Desetiboj podle Šebrleho  1.díl  Všechno začíná sprintem

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem
Nedokončený 10ti dílný projekt ukazující desetiboj viděný pohledem Romana Šebrleho

Odkaz na video: https://youtu.be/rNLZSaYHOhA

Desetiboj podle Šebrleho  2.díl  Dálka je parádní disciplína

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem
Nedokončený 10ti dílný projekt ukazující desetiboj viděný pohledem Romana Šebrleho

Odkaz na video: https://youtu.be/W920nORPTPU

Desetiboj podle Šebrleho  3.díl  Koule jednoduše jen vypadá

Stopáž: 26 minut
Produkce: Video Golem
Nedokončený 10ti dílný projekt ukazující desetiboj viděný pohledem Romana Šebrleho

Odkaz na video: https://youtu.be/-2tgmQKI1WE

SIRIUS

stopáž: 9 minut
produkce: Video Golem
nový typ hornoplošného letounu firmy TL – Ultralight. Typ Sírius TL-3000 je celokompozitový dvoumístný letoun pro výcvik, turistiku i sportovní létání. Film byl vyroben v české i anglické verzi.

OBJEKTIV (cyklus reportáží)

stopáž: 25 min
produkce: Video Golem
Pět reportáží ze současné Číny.