FILMOGRAFIE

Tajuplný podzemní svět  1.díl  Černé a bílé podzemí

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

Toulky nás zavedou do oblasti jižních Čech, poznáme historické doly v Českém Krumlově, dědičnou štolu v Úsilném, podzemní kaolinový důl v Hosíně a  spustíme se do Chýnovské jeskyně, jedné z  největších v Čechách.

Odkaz na video: https://youtu.be/2mg2MjqVFMc

Tajuplný podzemní svět  2.díl  Město v podzemí

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

V západních Čechách budeme objevovat tajemství podzemních prostor pod Plzní.  Pronikneme do prostor bývalého dolu v Kočíně a prozkoumáme historické štoly ve Stříbře. Seznámíme se sklepeními v Nepomuku. V Klatovech s dávno uzavřenou vápencovou štolou Loreta.  A skončíme v Domažlicích v dole zvaném Na Kole.

Odkaz na video: https://youtu.be/ZiJKiyxONf8

Tajuplný podzemní svět  3.díl  Cínové hory

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

Další výprava nás zavede na Karlovarsko.  V oblasti Božího Daru budeme obdivovat úžasné  podzemní prostory dolu Johanes. V krajině budeme nalézat stopy po těžbě cínu. Ukážeme i největší zachovanou komoru po těžbě cínu na dole Mauritius. V dole Jeronýmu  uvidíme nejen prostory otevřené návštěvníkům, ale s montanisty prolezeme  nové prostory, které objevili a připravují k zpřístupnění.  Vstoupíme i do uranových dolů v Jáchymově, kde pracovaly tisíce politických vězňů a poznáme důl proměněný v úložiště radioaktivních látek.  Naše toulky skončí u vrchu Měděnec, kde nadšenci objevují a zpřístupňují středověké štoly  na měděnou rudu.

Odkaz na video: https://youtu.be/wMfdOG6TEjY

Tajuplný podzemní svět  4.díl  U kořenů Krušných hor

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

Oblast Ústecka je rovněž bohatá na stará důlní díla. Zejména okolí Krupky, kde se cín získával pravděpodobně už v době bronzové.  Navštívíme středověké i novověké cínové doly.  V Krušných horách, v Mikulově, zdokumentujeme mnohaletou práci montanistů na zpřístupnění dolu Lehnshafer. Na Děčínském Sněžníku odhalíme úžasné štoly pokryté krystaly fluoritu.  Útroby kopce Bídnice skrývají  bezpečné úložiště radioaktivních látek v bývalém podzemním vápencovém lomu Richard.

Odkaz na video: https://youtu.be/c2ssoEX4Lpl

Tajuplný podzemní svět  5.díl  Pískovcové podzemí

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

V okolí Liberce existuje bezpočet podzemních prostor vyražených v pískovcích. Jednou z dominant v krajině je  hrad Sloup, celý vytvořený z pískovcového bloku. Nahlédneme i do motorkářského klubu Pekelné doly uvnitř pískovcových sloupů. Sám Liberec má ve svém podzemí velký počet podzemních úkrytů postavených jako protiletecké kryty v době  2. světové války. Naší pozornosti neunikne 2600 metrů dlouhá štola vyražená v žule pro přívod vody z nádrže v Josefově dole do úpravny vod v Bedřichově. U Nového Města pod Smrkem prolezeme historickými štolami na cín. Stejně tak ukážeme pozůstatky bunkrů a pevnůstek z naší obranné linie budované ve třicátých letech 20. století.

Odkaz na video: https://youtu.be/PDvzt0lE-QY

Tajuplný podzemní svět  6.díl  Cesta do nitra hor

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

Oblast Hradce Králové nás zavede do Krkonoš, kde jsou významné industriální památky na důlní činnost. Revír Žacléř- Svatoňovice zůstává jednou z největších. V lyžařském středisku Harrachov narazíme na muzeum vybudované na místě bývalého fluoritového dolu. Seznámíme se s rozsáhlým podzemím bastionové pevnosti Josefov. A ukážeme velkolepě projektovanou  pevnost Dobrošov u Náchoda.  Projedeme její rozsáhlé železobetonové podzemí, které bohužel nestihla armáda dobudovat.

Odkaz na video: https://youtu.be/R_QxvZwTxIA

Tajuplný podzemní svět  7.díl  Krajem Železných hor

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

Podzemí hradu na vrcholu Kunětické hory otevře naše toulky Pardubickým krajem.  Přiblížíme krajinu Železných hor, které byly centrem  těžby vápence. Historickým místem byl Vápenný Podol, kde těžba skončila a pokračuje na druhé straně ložiska v Prachovicích.  Pronikneme do bývalého dolu na magnetit v Malešově, kde si budeme moci prohlédnout obrovskou prostoru vzniklou vytěžením čočky magnetitu, která sahala až k povrchu.  Světlo pronikající zvenčí  z ní vytváří jakousi podzemní katedrálu. Ukážeme i pozůstatky keltského opida u Českých Lhotic spojovaného s těžbou železných rud. Vejdeme do podzemí rokytnického pruhu opevnění i známé pevnosti Hanička.

Odkaz na video: https://youtu.be/6nwc2FHAz-4

Tajuplný podzemní svět  8.díl  Pokladnice Českého království

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

Střední Čechy jsou starou hornickou oblastí. V Jílovém se spustíme do nově objevovaných historických zlatých dolů.  Prolezeme montanisty odkrývaný důl Panny Marie Vítězné, jehož spolumajitelem byl kdysi i barokní malíř Petr Brandl.  Jiná skupina odkrývá centrální Jílovský revír, kde probíhala těžba až do roku 1970. Jeho součástí jsou i zbytky středověkých štol. V Kutné Hoře se spolu s montanisty proplížíme nově odkrývaným dolem v údolí Bylanky.  Seznámíme se s podzemím města Mělník a ukážeme  zpřístupněný důl Skalka v Mníšku pod Brdy. Toulky ukončíme v bývalém zlatém dole Josef v Mokrsku.

Odkaz na video: https://youtu.be/lHQl0I4m8VE

Tajuplný podzemní svět  9.díl  Stověžaté podzemí

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

Toulky pražským podzemím začneme  v okolí Prahy mezi Klíncem a Bojovem, kde se nalézají pozůstatky rozsáhlého povrchového zlatého dolu.  Pod třetím nádvořím Pražského hradu si ukážeme archeologické pozůstatky původního opevnění  a hradních domů z 10. století. Pronikneme do podzemí hradního vodovodu vybudovaného císařem Rudolfem II. Přiváděl vodu od Střešovic až na Pražský hrad a pak na Malou Stranu. V podzemních štolách Českého krasu na okraji Prahy  nazývaných Velká a Malá Amerika se v 19.století začal těžit vápenec. Navštívíme průzkumnou štolu Radlické radiály a připomeneme stavbu tunelu Blanka a jeho dnešní definitivní podobu.

Odkaz na video: https://youtu.be/UKKnkWUkVJw

Tajuplný podzemní svět  10.díl  Vysočina podzemní

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

Cestu krajem Vysočiny začneme v jihlavském městském podzemí. V okolí Přibyslavi navštívíme stará důlní díla zejména na stříbro a měď.  Spustíme se i do vápencové štoly nedaleko vesnice Studnice. V Přibyslavi seznámíme diváky se štolou Pod farou. Sfáráme i do posledního činného uranového dolu v Rožné. Ukážeme si podzemní úložiště radioaktivních látek v objektu elektrárny Dukovany, včetně  meziskladu, kde je skladováno vyhořelé palivo. Na dole Rožná budeme svědky ražby podzemní hlubinné laboratoře, která má sloužit k ověření technologií a materiálů pro stavbu hlubinného úložiště radioaktivních látek.

Odkaz na video: https://youtu.be/pvoOB5j1foY

Tajuplný podzemní svět  11.díl  Kolem býčí skály

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

V okolí Brna se zaměříme na území Moravského krasu. Navštívíme unikátní jeskyni Býčí skála, která u nás nemá obdobu ani z archeologického hlediska, ani jako podzemní svatyně. Prošlo jí  několik kultur a dodneška je jednou velkou hádankou. Docela blízko je druhá jeskyně, Výpustek, která má zcela jinou historii. Dočkala se přestavby na podzemní válečnou továrnu a později nejtajnější úkryt armád Varšavské smlouvy.  Seznámíme se i podzemím opevněného kostela na jihu Moravy v obci Kurdějov. Ukážeme i nově objevené vesnické podzemí v Přeskačích, které sloužilo vesničanům jako úkryt a úložiště zásob ve válečných časech. Na závěr projdeme a prolezeme rozsáhlé městské podzemí ve Znojmě.

Odkaz na video: https://youtu.be/lvu8KVU-lEM

Tajuplný podzemní svět  12.díl  Hory železné a zlaté

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

V Olomouckém kraji pronikneme ve Zlatých horách do prostor dolu Starý Hackelberg, který využíval k čerpání  vody z hlubin dolu obrovské vodní kola, které dřevěnými táhly pohánělo pumpy. Na místě je zcela zachované původní dřevěné vodovodní potrubí ze 16. století. V Jeseníkách zdokumentujeme historické doly na železnou rudu a navštívíme i obrovskou propadlinu vzniklou zřícením podzemních štol. U Hrubé Vody se spustíme do starých dolů na břidlici a objevíme osiřelou krásu těchto štol. Nakonec projdeme podzemím pevností Hůrka a Bouda na Bruntálsku.

Odkaz na video: https://youtu.be/HDqIJq1N5Bk

Tajuplný podzemní svět  13.díl  Krajem uhlí a břidlice

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

V oblasti Ostravy začneme u vrchu Landek, který je kolébkou ostravské těžby uhlí.  V dole Jeremenko se seznámíme s unikátním systémem čerpání vod v revíru. Jeho provoz zaručuje bezpečnost dosud činných uhelných dolů. Udržuje totiž takovou hladinu podzemní vody, která nemůže ohrozit ostatní hlubinné šachty. V okolí  Velkého Roudného objevíme řadu opuštěných a velice zajímavých dolů na břidlici.  Jednou z nejrozsáhlejších a také nejzajímavějších je  Polackova štola.

Odkaz na video: https://youtu.be/tFFDewyjhlY

Tajuplný podzemní svět  14.díl  Poklady Karpat

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

Zlínský kraj  příliš neoplývá podzemními štolami. Naše pozornost se obrátí k podzemí hradu Buchlov jako místu, hrajícím významnou roli už za Velké Moravy.  Jeskyně Cyrilka na Radhošti je puklinová a její prolézání bylo strastiplné. Ovšem je to zážitek, o který jsme se museli   podělit s diváky. V Chřibech ukážeme jeskynní prostory vzniklé v pískovcích. Pulčínské skály budou další ukázkou pískovcových útvarů  a jeskyněk. Štolu objevíme v obci Liptál, kde se těžil kámen na brousky. Unikátní podzemí navštívíme na Velehradě.  A na závěr spatříme staré štoly a doly v rakouských  Alpách, abychom ukázali, odkud bylo  přeneseno hornické řemeslo do Čech, na Moravu a do Slezska.

Tajuplný podzemní svět  14.díl  Poklady Karpat

Stopáž: 26 minut
Produkce: Made by Golem + ČT
Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech
České republiky

Odkaz na video: https://youtu.be/yTXgma63jI0

Tunel Považský Chlmec – 2. etapa

stopáž: 6 minut
produkce: Made by Golem
Film zachycující druhou část výstavby dálničních tunelů u Žiliny

UČOV – Výstavba nové čistírny odpadních vod

stopáž: 3 minuty
produkce: Made by Golem
Film zachycující první část výstavby nové čistírny odpadních vod v Praze

PRŮZKUMNÁ ŠTOLA RADLICE

stopáž: 14 minut
produkce: Made by Golem
Film dokumentující ražbu průzkumné štoly Radlice