TAJUPLNÝ PODZEMNÍ SVĚT – seriál 14 dílů

stopáž: 26 minut
produkce: Made by Golem – ČT

Třetí série s Václavem Cílkem, která mapuje podzemní prostory v jednotlivých oblastech České republiky.

1. díl   ČERNÉ A BÍLÉ PODZEMÍ

Toulky nás zavedou do oblasti jižních Čech, poznáme historické doly v Českém Krumlově,

dědičnou štolu v Úsilném, podzemní kaolinový důl v Hosíně a  spustíme se do Chýnovské jeskyně, jedné z  největších v Čechách.

2. díl   MĚSTO V PODZEMÍ

V západních Čechách budeme objevovat tajemství podzemních prostor pod Plzní.  Pronikneme do prostor bývalého dolu v Kočíně a prozkoumáme historické štoly ve Stříbře.

Seznámíme se sklepeními v Nepomuku. V Klatovech s dávno uzavřenou vápencovou štolou Loreta.  A skončíme v Domažlicích v dole zvaném Na kole.

3. díl   CÍNOVÉ HORY

Další výprava nás zavede na Karlovarsko.  V oblasti Božího Daru budeme obdivovat úžasné  podzemní prostory dolu Johanes. V krajině budeme nalézat stopy po těžbě cínu.

Ukážeme i největší zachovanou komoru po těžbě cínu na dole Mauritius. V dole Jeroným

uvidíme nejen prostory otevřené návštěvníkům, ale s montanisty prolezeme  nové prostory, které objevili a připravují k zpřístupnění.  Vstoupíme i do uranových dolů v Jáchymově, kde pracovaly tisíce politických vězňů a poznáme důl proměněný v úložiště radioaktivních látek.  Naše toulky skončí u vrchu Měděnec, kde nadšenci objevují a zpřístupňují středověké štoly  na měděnou rudu.

4. díl   U KOŘENŮ KRUŠNÝCH HOR

Oblast Ústecka je rovněž bohatá na stará důlní díla. Zejména okolí Krupky, kde se cín získával pravděpodobně už v době bronzové.  Navštívíme středověké i novověké cínové doly.  V Krušných horách, v Mikulově, zdokumentujeme mnohaletou práci montanistů na zpřístupnění dolu Lehnshafer. Na Děčínském Sněžníku odhalíme úžasné štoly pokryté krystaly fluoritu.  Útroby kopce Bídnice skrývají  bezpečné úložiště radioaktivních látek v bývalém podzemním vápencovém lomu Richard.

5. díl   PÍSKOVCOVÉ PODZEMÍ

V okolí Liberce existuje bezpočet podzemních prostor vyražených v pískovcích. Jednou z dominant v krajině je  hrad Sloup, celý vytvořený z pískovcového bloku. Nahlédneme i do motorkářského klubu Pekelné doly uvnitř pískovcových sloupů. Sám Liberec má ve svém podzemí velký počet podzemních úkrytů postavených jako protiletecké kryty v době               2. světové války. Naší pozornosti neunikne 2600 metrů dlouhá štola vyražená v žule pro přívod vody z nádrže v Josefově dole do úpravny vod v Bedřichově. U Nového Města pod Smrkem prolezeme historickými štolami na cín. Stejně tak ukážeme pozůstatky bunkrů a pevnůstek z naší obranné linie budované ve třicátých letech 20. století.

6. díl   CESTA DO NITRA HOR

Oblast Hradce Králové nás zavede do Krkonoš, kde jsou významné industriální památky na důlní činnost. Revír Žacléř- Svatoňovice zůstává jednou z největších. V lyžařském středisku Harrachov narazíme na muzeum vybudované na místě bývalého fluoritového dolu.

Seznámíme se s rozsáhlým podzemím bastionové pevnosti Josefov. A ukážeme velkolepě projektovanou  pevnost Dobrošov u Náchoda.  Projedeme její rozsáhlé železobetonové podzemí, které bohužel nestihla armáda dobudovat.

7. díl   KRAJEM ŽELEZNÝCH HOR

Podzemí hradu na vrcholu Kunětické hory otevře naše toulky Pardubickým krajem.  Přiblížíme krajinu Železných hor, které byly centrem  těžby vápence. Historickým místem byl Vápenný Podol, kde těžba skončila a pokračuje na druhé straně ložiska v Prachovicích.  Pronikneme do bývalého dolu na magnetit v Malešově, kde si budeme moci prohlédnout obrovskou prostoru vzniklou vytěžením čočky magnetitu, která sahala až k povrchu.  Světlo pronikající zvenčí  z ní vytváří jakousi podzemní katedrálu. Ukážeme i pozůstatky keltského opida u Českých Lhotic spojovaného s těžbou železných rud. Vejdeme do podzemí rokytnického pruhu opevnění i známé pevnosti Hanička.

8. díl   POKLADNICE ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Střední Čechy jsou starou hornickou oblastí. V Jílovém se spustíme do nově objevovaných historických zlatých dolů.  Prolezeme montanisty odkrývaný důl Panny Marie Vítězné, jehož spolumajitelem byl kdysi i barokní malíř Petr Brandl.  Jiná skupina odkrývá centrální Jílovský revír, kde probíhala těžba až do roku 1970. Jeho součástí jsou i zbytky středověkých štol. V Kutné Hoře se spolu s montanisty proplížíme nově odkrývaným dolem v údolí Bylanky.  Seznámíme se s podzemím města Mělník a ukážeme  zpřístupněný důl Skalka v Mníšku pod Brdy. Toulky ukončíme v bývalém zlatém dole Josef v Mokrsku.

9. díl   STOVĚŽATÉ PODZEMÍ

Toulky pražským podzemím začneme  v okolí Prahy mezi Klíncem a Bojovem, kde se nalézají pozůstatky rozsáhlého povrchového zlatého dolu.  Pod třetím nádvořím Pražského hradu si ukážeme archeologické pozůstatky původního opevnění  a hradních domů z 10. století. Pronikneme do podzemí hradního vodovodu vybudovaného císařem Rudolfem II. Přiváděl vodu od Střešovic až na Pražský hrad a pak na Malou Stranu. V podzemních štolách Českého krasu na okraji Prahy  nazývaných Velká a Malá Amerika se v 19.století začal těžit vápenec.

Navštívíme průzkumnou štolu Radlické radiály a připomeneme stavbu tunelu Blanka a jeho dnešní definitivní podobu.

10.   díl  VYSOČINA PODZEMNÍ

Cestu krajem Vysočiny začneme v jihlavském městském podzemí. V okolí Přibyslavi navštívíme stará důlní díla zejména na stříbro a měď.  Spustíme se i do vápencové štoly nedaleko vesnice Studnice. V Přibyslavi seznámíme diváky se štolou Pod farou. Sfáráme i do posledního činného uranového dolu v Rožné. Ukážeme si podzemní úložiště radioaktivních látek v objektu elektrárny Dukovany, včetně  meziskladu, kde je skladováno vyhořelé palivo.

Na dole Rožná budeme svědky ražby podzemní hlubinné laboratoře, která má sloužit k ověření technologií a materiálů pro stavbu hlubinného úložiště radioaktivních látek.

11. díl   KOLEM BÝČÍ SKÁLY

V okolí Brna se zaměříme na území Moravského krasu. Navštívíme unikátní jeskyni Býčí skála, která u nás nemá obdobu ani z archeologického hlediska, ani jako podzemní svatyně. Prošlo jí  několik kultur a dodneška je jednou velkou hádankou. Docela blízko je druhá jeskyně, Výpustek, která má zcela jinou historii. Dočkala se přestavby na podzemní válečnou továrnu a později nejtajnější úkryt armád Varšavské smlouvy.  Seznámíme se i podzemím opevněného kostela na jihu Moravy v obci Kurdějov. Ukážeme i nově objevené vesnické podzemí v Překačích, které sloužilo vesničanům jako úkryt a úložiště zásob ve válečných časech. Na závěr projdeme a prolezeme rozsáhlé městské podzemí ve Znojmě.

12. díl   HORY ŽELEZNÉ A ZLATÉ

V Olomouckém kraji pronikneme ve Zlatých horách do prostor dolu Starý Hackelberg, který

Využíval k čerpání  vody z hlubin dolu obrovské vodní kola, které dřevěnými táhly pohánělo pumpy. Na místě je zcela zachované původní dřevěné vodovodní potrubí ze 16. století. V Jeseníkách zdokumentujeme historické doly na železnou rudu a navštívíme i obrovskou

propadlinu vzniklou zřícením podzemních štol. U Hrubé Vody se spustíme do starých dolů na břidlici a objevíme osiřelou krásu těchto štol. Nakonec projdeme podzemím pevností Hůrka a Bouda na Bruntálsku.

13. díl   KRAJEM UHLÍ A BŘIDLICE

V oblasti Ostravy začneme u vrchu Landek, který je kolébkou ostravské těžby uhlí.  V dole Jeremenko se seznámíme s unikátním systémem čerpání vod v revíru. Jeho provoz zaručuje bezpečnost dosud činných uhelných dolů. Udržuje totiž takovou hladinu podzemní vody, která nemůže ohrozit ostatní hlubinné šachty. V okolí  Velkého Roudného objevíme řadu opuštěných a velice zajímavých dolů na břidlici.  Jednou z nejrozsáhlejších a také nejzajímavějších je  Polackova štola.

14. díl   POKLADY KARPAT

Zlínský kraj  příliš neoplývá podzemními štolami. Naše pozornost se obrátí k podzemí hradu Buchlov jako místu, hrajícím významnou roli už za Velké Moravy.  Jeskyně Cyrilka na Radhošti je puklinová a její prolézání bylo strastiplné. Ovšem je to zážitek, o který jsme se museli   podělit s diváky. V Chřibech ukážeme jeskynní prostory vzniklé v pískovcích. Pulčínské skály budou další ukázkou pískovcových útvarů  a jeskyněk. Štolu objevíme v obci Liptál, kde se těžil kámen na brousky. Unikátní podzemí navštívíme na Velehradě.

A na závěr spatříme staré štoly a doly v rakouských  Alpách, abychom ukázali, odkud bylo  přeneseno hornické řemeslo do Čech, na Moravu a do Slezska.