Úloha dokumentaristy není snadná.
Stojí tváří tvář bezbřehé realitě.
Okem kamery vytrhuje drobné střípky
skutečnosti v bláhové naději,
že se mu podaří složit z nich výpověď
o podstatě světa, v němž žijeme.

V šestnácti jsem poprvé usedl
za řídící páku větroně. Zažíval jsem pocit
volnosti a odpoutanosti od země.
Najednou mi bylo jasné,
proč se cesty dole splétají a zase rozplétají.
Svět byl shora přehledný a harmonický.

Nezapomínej,
že na posledním soudu
ti promítnou
všechny tvoje filmy.
Charlie Chaplin

Lidé, kteří si s obrovskou vnitřní disciplinou
dokážou systematicky jít za svým cílem,
překonávat nástrahy osudu
a nepropadat beznaději
i ve chvílích neúspěchu,
dokáží motivovat masy.

Co mám na filmu rád?
Asi to, že má dvě strany.
Takovou tu jeho dvojlomnost.
Že je to skutečnost a zároveň taky fikce.
Že jsou to dvě věci najednou.
Skrývá to v sobě zvláštní tajemnost.
Ewald Schorm

JOSEF HARVAN (18. 5. 1947 Praha)

  • režisér, scenárista a producent
  • absolvent FAMU (katedra hrané režie, studium u profesora Otakara Vávry)
  • deset let působení v Československém armádním filmu
  • pět let práce pro Krátký film Praha
  • otec fotografa a kameramana Daniela Harvana (1976).

V roce 1992 založil vlastní produkční společnost, Video Golem. Natočil téměř třista dokumentárních a propagačních filmů, na kterých většinou spolupracoval s Krátkým filmem a. s. a Českou Televizí. V roce 2011 se produkční společnost Video Golem transformovala do Made By Golem s.r.o.

Jeho tvorba, vyznačující se dokumentaristickou pohotovostí, živým zájmem o veškeré dění a zejména schopností nalézat témata a formulovat je, čítá kolem 320 titulů, od méně než desetiminutových až po téměř hodinové. V drtivé většině případů jde o popularizaci nebo dokumentaci významného dění a pokroku napříč obory a oblastmi lidské činnosti. Natočil rovněž řadu propagačních snímků (Subterra, Hochtief, Škoda, Řízení letového provozu, Aero Vodochody a další). V průběhu let získaly jeho filmy řadu ocenění.
Celá biografie >>